Lancia Stratos.

The Lancia Stratos of Björn Waldegård-Hans Thorszleius during the 1975 RAC Rally:
The Lancia Stratos of Björn Waldegård-Hans Thorszleius during the 1975 RAC Rally.

Lancia Stratos

Lancia Stratos engine

Rear view of the Lancia Stratos engine